SKI (Sejarah Kebudayaan Islam)

Sejarah merupakan ratu atau ibu ilmu ilmu-ilmu sosial. Konotasi ibu dan ratu mengindikasikan bahwa sejarah merupakan ilmu yang yang sangat penting dan tidak boleh disepelekan. Ini terbukti dengan banyaknya pernyataan yang menunjukkan urgensitas sejarah, di ma-na semua keilmuan pastilah mempunyai sisi historisitasnya. Pe ma-haman sejarah akan menjadikan pembelajarnya menjadi lebih bijak dan dewasa. Sejarah juga melukiskan pertumbuhan sehingga orang menjadi mengerti masa lalu “sesuatu” yang bermuara pada masa kini. Dengan mengerti masa lalu orang akan memahami masa kini de ngan memahami masa kini dapatlah digariskan masa datang. Hal ini dikuatkan dengan tujuan dan fungsi sejarah yang dikatakan